Xem hợp tuổi giữa nữ sinh Đinh Sửu 1997 và nam sinh Kỷ Mùi 1979

Bạn nữ, tuổi Đinh Sửu 1997 đang muốn kết hợp làm ăn kinh doanh với nam tuổi Kỷ Mùi 1979. Dưới đây là kết quả xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Đinh Sửu 1997 và nam tuổi Kỷ Mùi 1979. Từ đó giúp bạn biết giữa hai tuổi đó có nên làm ăn, kinh doanh, buôn bán cùng nhau hay không.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Đinh Sửu và nam Kỷ Mùi

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1997
Đinh Sửu
Giang Hạ Thủy
Chấn
Mộc
1979
Kỷ Mùi
Thiện Thượng Hỏa
Chấn
Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Đinh Sửu và nam Kỷ Mùi

Dựa vào 5 yếu tố bao gồm :Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh để đánh giá sự hợp khắc. Sau đây là kết quả chi tiết cho nữ tuổi Đinh Sửu 1997 và nam tuổi Kỷ Mùi 1979 là hợp hay khắc?

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Giang Hạ ThủyThiện Thượng HỏaTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ĐinhKỷBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
SửuMùiLục xung (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ChấnChấnPhục vị (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MộcMộcBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc nữ Đinh Sửu và nam Kỷ Mùi

4
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Trên đây là kết quả hợp khắc giữa nữ tuổi Đinh Sửu 1997 và nam tuổi Kỷ Mùi 1979. Hy vọng qua đánh giá này bạn đã biết tuổi 2 bạn có nên kết hợp trong công việc làm ăn, kinh doanh hay không? Từ đó đưa ra những lựa chọn thích hợp nhất.